Velkommen til splitter nye nettsider!
Velkommen til splitter nye nettsider!

Velkommen til splitter nye nettsider!

Velkommen til nye Kodal.no

Kodal har fått sitt eget nyhetsnettsted! Nye Kodal.no skal bygge lokal stolthet og levende lokalkultur. Kodal Ungdomslags verdier holdes høyt: mangfold, inkludering, mestring og læring.

Siden 1900 har Kodal Ungdomslag og Kulturhuset Vonheim vært en levende møteplass for barn, ungdom, voksne og eldre. Mangfold, inkludering, mestring og læring på tvers av generasjoner er viktige verdier for laget. Ungdomslaget er opptatt av å fremme tydelige holdninger mot mobbing, diskriminering og utenforskap.

LES OGSÅ: Bli medlem

Økt synlighet – mer inkludering

Ikke alle er klar over at vi har et kulturhus med 1200 kvadratmeter boltreplass i bygda. Med nye Kodal.no skal Kodal Ungdomslag gjøre tilbudene på Kulturhuset Vonheim mer synlig og tilgjengelig for alle. I tillegg ønsker vi alle initiativ og ideer til nye aktiviteter velkommen.

LES OGSÅ: 120 år med levende lokalkultur

Innovasjon

Det nye hovedstyret har satt i gang en storstilt prosess for å fornye og utvikle Kulturhuset Vonheim. Det er et stort behov for økt satsing på barn og unge, men også inkluderende arenaer for voksne. Har du ideer? Send en mail til kulturhuset@kodal.no.

Psykisk helse, samfunnsansvar og godt lokalmiljø

Vi pleier å si at vi er verdens beste relasjonsbyggeplass. Vi vet hvor viktig mestring, inkludering, læring og mangfold er for psykisk helse og utvikling av et godt lokalmiljø.
– Teateret, fritidsklubben, juleverkstedet, konsertene, bryggeriet, strikkekafeen, trommekorpset, LANet, dagtreff for de over 60 og alle de andre aktivitetene på kulturhuset handler om å se hverandre og skape gode liv.