Kodal Ungdomslag
Tidligere ledere

Tidligere ledere

Ildsjeler siden 1900

Mange ildsjeler i Kodal har tatt samfunnsansvar og ledet kulturtilbudet ved Kulturhuset Vonheim siden starten i 1900. Her er en historisk oversikt over tidligere ledere i Kodal Ungdomslag.

1900 Hans Sukke
1901 Hartvik Trollsås
1902 Hans Sukke
1903 Hans Sukke
1904 Hans Sukke
1905 Hans Sukke
1906 Olav Prestbøen
1907 Aksel Hasås
1908 Hans Sukke
1909 Aksel Hasås
1910 Kristian Hasås
1911 Anders Bjørndal
1912 Aksel Hasås
1913 Martin Brekke
1914 Johan Nomme
1915 Peder Trevland
196 Peder Trollsås
1917 Bjarne Prestbøen
1918 Ivar Bjørndal
1919 Bjarne Prestbøen
1920 Asbjørn Trollsås
1921 Arnt Osmundsen
1922 Anders Skorge
1923 Knut Tveitan
1924 Arnt Osmundsen
1925 Anders Skorge
1926 Erling Prestbøen
1927 Aasvald Myhre
1928 Aasvald Myhre
1929 Sverre Gåsholt
1930 Sverre Gåsholt
1931 Abraham Trollsås
1932 Tolf Trevland
1933 Tolf Trevland
1934 Knut Tveitan
1935 KnutTveitan
1936 Martin Thorsen
1937 Martin Thorsen
1938 Kolbjørn Hasås
1939 Anders Hønsvall
1940 Tolf Trevland
1941 Tolf Trevland
1942 Arvid Hvitstein
1943 13.02 ble virksomheten nedlagt
1944 Nedlagt
1945 Arvid Hvitstein
1946 Bjørn Skjeggerød
1646/47 Ragnar Trollsås
1947/48 Harald Skoli
1948/49 Oddmund Rolstad
1949/50 Nils H. Hvitstein
1950/51 Thorbjørn Askevold
1951/52 Arne Sti
1952/53 Ame Sti
1953/54 Oddvar Myhre
1954/55 Oddvar Myhre
1955/56 Edmund Edvardsen
1956/57 Reidar Hasås
1957/58 Bjørn Thorsen
1958/59 Per Gjerstad
1959/60 Per Gjerstad
1960/61 Bjørn Vestly
1961/62 Sverre Skogshagen
1962/63 Sverre Skogshagen
1963/64 Sverre Skogshagen
1964/65 Sverre Skogshagen
1965/66 Birger Edvardsen
1966/67 Turid Riis
1967/68 Bjørn Gåsholt
1968/69 Bjørn Gåsholt
1969/70 Synnøve Thorsen
1970/71 Roar Trevland
1971/72 Reidun Drægebø
1972/73 Bjørn Gåsholt
1973/74 Ove Jonassen
1974/75 Gunnar Hvitstein
1975/76 Gunnar Hvitstein
1976/77 Ella Aasrum
1977/78 Morten Trevland
1978/79 Øystein Rismyhr
1979/80 Gunnar Hvitstein
1980/81 Gunnar Hvitstein
1981/82 Tor Aasrum
1982/83 Tor Aasrum
1983/84 Tor Aasrum
1984/85 Unni Lill Halvorsen
1985/86 Cato Skjelberg
1986/87 Ove Jonassen
1987/88 Ove Jonassen
1988/89 Vigdis Myhre Jonassen
1989/90 Otto Bjørn Skjeggerød
1990/91 Unni Lill Halvorsen
1991/92 Unni Lill Halvorsen
1992/93 Unni Lill Halvorsen
1993/94 Unni Lill Halvorsen
1994/95 Unni Lill Halvorsen
1995/96 Unni Lill Halvorsen
1996/97 Cato Andersen
1997/98 Arnfinn Hotvedt
1998/99 Karin Lundberg
1999/2000 Cato Andersen
2000/2001 Anne Louise Tveitan
2001/2002 Anne Louise Tveitan
2002/2003 Pia Hansen
2003/2004 Pia Hansen Rolstad
2004/2005 Pia Hansen Rolstad
2005/2006 Pia Hansen Rolstad
2006/2007 Anita Håøy Andersen
2007/2008 Nils Petter Thim
2008/2009 Rune Myhre Jonassen
2009/2010 Rune Myhre Jonassen
2010/2011 Rune Myhre Jonassen
2011/2012 Rune Myhre Jonassen
2012/2013 Rune Myhre Jonassen
2013/2014 Rune Myhre Jonassen
2014/2015 Geir Årset
2015/2016 Geir Årset
2016/2017 Geir Årset
2017/2018 Geir Årset
2018/2019 Kjetil Berge
2019/2020 Silje Hansen Røed
2020/2021 Silje Hansen Røed
2021/2022 Bjørnar Gaasholt