Spleis for nytt musikkrom!
Spleis for nytt musikkrom!

Spleis for nytt musikkrom!

Kodal Ungdomslag satser stort på en drøss med nye aktiviteter for ungdom i Kodal, Andebu, Høyjord og Sandefjord! Sjekk SPLEISEN som går nå!

SPLEIS for nytt musikkstudio, øvingsrom og podcast – for ungdom i Kodal, Andebu og Høyjord!

Alle pengene som samles inn går til utstyr, møbler og oppussing av det splitter nye musikkrommet med studio, øvingsrom og podcast!

GÅ TIL SPLEISEN HER

Vi tror at ungdom og hele lokalmiljøet får det best ved å: Tilhøre. Skape. Delta. Oppleve.

I dag benyttes våre tilbud av hele 40 – 50 (!) prosent av elevene ved Andebu ungdomsskole, samt en stor del av barna på mellomtrinnet ved de tre barneskolene i Kodal, Andebu og Høyjord. For tiden er det snakk om til sammen opp mot 150 – 200 barn og unge – og aktivitetene ved Kulturhuset Vonheim er fortsatt i støpeskjeen. Vi ruller stadig ut nye tilbud.

Et crew på hele 60 frivillige ungdommer er med på å skape og ta ansvar for drift og utvikling av fritidsaktivitetene ved kulturhuset. 

Følg oss på instagram/kodalungdomslag 🙂