Årsmøte 24. april
Årsmøte 24. april

Årsmøte 24. april

Kodal Ungdomslag inviterer til årsmøte 24. april 2024.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KODAL UNGDOMSLAG
24. APRIL 2024 KL. 18.00 PÅ KULTURHUSET VONHEIM

Årsmøtet skal ifølge vedtektene avholdes innen utgangen av april måned og skal behandle:

1.     Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
2.     Valg av ordstyrer og referent
3.     Valg av tellekorps
4.     Valg av protokollunderskrivere
5.     Årsmelding
6.     Årsregnskap
7.     Fastsettelse av kontingent
8.     Budsjett
9.     Eventuelle arbeidsplaner
10. Innkomne saker
11. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig til hovedstyret senest 2 uker før årsmøtet (hovedstyret@kodal.no). 

Av hensyn til praktisk tilrettelegging, bevertning og kontroll av stemmerett og ber vi om påmelding innen 22. april 2024.

PÅMELDING INNEN 22. APRIL HER:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVAq8dDaPp5IqEsKab4L3W3O9K3-A-Wa0-RbaNL7JzvHkJRQ/viewform 


Velkommen!

Beste hilsen fra
Kodal Ungdomslag