Innkalling til årsmøte 2023
Innkalling til årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøtet i Kodal Ungdomslag onsdag 3. mai 2023 kl. 18.30 – 20.00 (NY DATO! 19. april utgår)

NB! Opprinnelig dato som var 19. april utgår på grunn av innkomne saker som krever lengre saksbehandling i styret. Dessverre blir dermed årsmøtet avholdt etter fristen innen utgangen av april jf. vedtektene.

MELD DEG PÅ ÅRSMØTET HER!

SAKER:

1. Årsmelding 2022
2. Årsregnskap 2022
3. Fastsettelse av kontingent
4. Budsjett 2023
5. Innkomne saker
6. Vedtektsendringer
7. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig til hovedstyret senest 04.04 (hovedstyret@kodal.no).