Forslag til vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer

I forbindelse med årsmøtet 27. april 2022 foreslår styret vedtektsendringer.

Kodal Ungdomslag inviterer til årsmøte onsdag 27. april 2022 kl. 19.00 på Kulturhuset Vonheim.

Vi gleder oss til å presentere alt som er gjort det siste året og ikke minst legge frem planer for framtida. Det blir også en liten omvisning på huset.

SAKER:

  1. Årsmelding 2021
  2. Årsregnskap 2021
  3. Fastsettelse av kontingent
  4. Rehabilitering Kulturhuset Vonheim – trinn 2
  5. Budsjett 2022
  6. Innkomne saker
  7. Vedtektsendringer
  8. Valg

I sak 7 foreslår styret vedtektsendringer som et ledd i en modernisering av Kodal Ungdomslag. Forslag til vedtektsendringer i sak 7: